Καλή χρονιά! Το 2008 να φέρει όλα τα καλά!

pita.jpg

Καλή χρονιά!

Αγιε μου βασίλη….

Σε παρακαλώ…

Κανε τη λύπη , να εξαφανιστεί.

Και όλα τα καλά να έχουμε συντροφιά…..

Να σας κεράσουμε από την πίτα μας;